Towarzystwo Budownictwa
Społecznego w Ustroniu
Spółka z o.o.
43-450 Ustroń , ul. Marii Konopnickiej 23 b, Telefon: 508 265 110
KRS 0000140682 , NIP 548-23-14-508
Email:
Przetargi
Przetarg TBS Ustroń
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz ze zjazdem z drogi publicznej, parkingami i infrastrukturą techniczną.

Szczegóły na platformie przetargowej pod adresem:
https://tbs-ustron.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html