Towarzystwo Budownictwa
Społecznego w Ustroniu
Spółka z o.o.
43-450 Ustroń , ul. Marii Konopnickiej 23 b, Telefon: 508 265 110
KRS 0000140682 , NIP 548-23-14-508
Email:
Administracja i Księgowość
Administracja
Kierownik referatu administracyjnego - Bianka Klimek
Pracownik administracji- Monika Wiączek
Księgowość
Księgowa - Sylwia Bocheńska