Towarzystwo Budownictwa
Społecznego w Ustroniu
Spółka z o.o.
43-450 Ustroń , ul. Marii Konopnickiej 23 b, Telefon: 508 265 110
KRS 0000140682 , NIP 548-23-14-508
Email:
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w TBS Ustroń dostępne są pod adresem tbs.odo.ustron.pl

Inspektorem ochrony danych osobowych jest:
Marek Landowski, iodo1@.odo.ustron.pl