Towarzystwo Budownictwa
Społecznego w Ustroniu
Spółka z o.o.
43-450 Ustroń , ul. Marii Konopnickiej 23 b, Telefon: 508 265 110
KRS 0000140682 , NIP 548-23-14-508
Email:
Adres, telefon, dojazd ...
Adres, telefon, dojazd ...
43-450 Ustroń , ul. Konopnickiej 23 b , Telefon: 508 265 110

KRS 0000140682 , NIP 548-23-14-508

Email: tbs_ustron@o2.pl