Towarzystwo Budownictwa
Społecznego w Ustroniu
Spółka z o.o.
43-450 Ustroń , ul. Marii Konopnickiej 23 b, Telefon: 508 265 110
KRS 0000140682 , NIP 548-23-14-508
Email:
Zarząd i Rada Nadzorcza
Zarząd Spółki
Zarząd Spółki /jednoosobowy/ stanowi Sebastian Płonka jako Prezes Zarządu dyrektor Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ustroniu Sp. z o.o.
Rada Nadzorcza
Przewodniczący - Aneta Sołtysik
Członek - Anna Mertuszka
Członek - Aleksandra Sikora